Missnöje med kroppen ett problem redan vid 4 års ålder

I Australien har ny forskning visat att barn har problem med sin kroppsuppfattning ända från 4 års ålder.

Barn i Australien visar alltså från 4 års ålder tecken på att vara missnöjda med sina kroppar och ha en önskan om att vara smalare. De fann också att det jämnat ut sig bland tjejer och killar. Det går nämligen nedåt i åldrarna även för killar. I tonåren är kroppsuppfattningen det största problemet för Australiens unga.

Vid 8-9 års ålder hade ”en stor siffra” av de 4000 barn som deltog i studien upplevt missnöje med kroppen, och vid 10-11 års ålder hade majoriteten av barnen försökt att kontrollera sin vikt.

Psykologerna Louise George och Ariana Elias, som gjort studien, har utvecklat workshops för att lära föräldrar hjälpa sina barn undvika problem med kroppsuppfattningen. Den ska fokusera på barnens attityder, och hur föräldrar kan hjälpa till att förespråka hälsosamt leverne och att vara nöjd med sin kropp.

Louise George säger:

”Jag tror inte föräldrar är medvetna om vilket stort problem det är eller hur tidigt det kan börja. Det finns många studier som visar att missnöje med kroppen börjar tidigare och tidigare, vilket är ett stort bekymmer. Tidigare var det föräldrar till tonåringar som kontaktade mig för hjälp, men nu är det föräldrar till mellanstadiebarn som kommer till mig och frågar.”

Källa

ritar

Länkar från Livskick: Om perfektionism, 10 steg till positiv kroppsuppfattning + internet & utseende

Få bättre självförtroende – bort med perfektionismen

Några tankar om perfektionism och tips till hur man kan jobba bort den.

10 steg till positiv kroppsuppfattning

Att tycka om sin kropp är alltid en bra utgångspunkt för hälsa, men ibland kan det kännas svårt att komma dit – särskilt om du under lång tid ogillat något hos dig själv. Här får du en bra start – tio steg till en positiv kroppsuppfattning.

Internet förändrar vår syn på vad som är attraktivt

Att mediabilder påverkar oss har vi vetat länge, och nu visar en studie, som publicerades i juli 2014, att internet påverkar vad vi finner attraktivt hos andra människor.

Trevlig helg!

blomma

Om media fokuserade på fattigdom istället för på kändisar

Himla skönt koncept alltså :)

Apropå människans hysteri kring kändisar – WoodGreen Community Services i Kanada gör narr av fenomenet i en kampanj att hjälpa ensamstående mammor, genom glamorösa tidningsomslag och en klockren parodi på skvaller-TV.

”Tänk om vi brydde oss lika mycket om människor som lever i fattigdom, som vi bryr oss om kändisar?”

Ja. Tänk om.

omslag

Källa: Huffington Post

Utseende och socialt status

Kan det vara så att människor som själva tycker att de är snygga behandlar andra människor sämre? En studie säger faktiskt det.

Vi människor bryr oss om vårt utseende för att det är kopplat till hur vi uppfattar vår sociala status. När människor tror att de är mer attraktiva, så tror de också att de har högre socialt status, oavsett hur attraktiva de är eller hur deras sociala status faktiskt ser ut. Det omvända är också sant: när de tror att de är mindre attraktiva så tror de också att de har lägre socialt status.

Varför är det så? En av författarna till studien skriver:

”Mycket har att göra med faktumet att fysisk attraktionskraft är kopplat till priviligerat och favoriserat socialt bemötande. Att vara attraktiv innebär flera sociala fördelar. Till exempel tjänar attraktiva människor mer, och har lättare att bli anställda och befordrade.”

Människor som upplevs som fysiskt oattraktiva får ofta nackdelar, och blir behandlade som om de är mindre kompetenta. Attraktiva människor antas också tillhöra eliten i samhället – och så ser de alltså även på sig själva.

Men det stannar inte där: människors uppfattning av sitt utseende påverkade även deras attityder kring jämställdhet. De som trodde att de var mer attraktiva var också emot jämställdhet. Till exempel, kunde de oftare utnyttja andra människor för sin egen framgångs skull, och var mindre benägna att donera pengar. Människor som trodde att de var mindre attraktiva var för jämställdhet och var mer benägna att engagera sig i jämställdhet som ideologi.

Hur vi uppfattar vårt eget utseende påverkar alltså vår syn på hur samhället ska byggas upp.

Lite tonårsserie över det hela alltså! Men de kanske har förstått detta för länge sedan?

Källa: Margaret Neale, Huffington Post

skonhet

Självbild, kroppsideal och varför vi bryr oss