Ökad stress bland tjejer ihopkopplas med kroppsideal

En ny rapport från ungdomsstyrelsen visar att 4 av 10 unga, främst tjejer, känner sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan. Unga människor mellan 16-29 år visar i större utsträckning tecken på både fysisk och psykisk oro och ökad stress. Detta yttrar sig i huvudvärk, magont, och sömnsvårigheter. Oro kring att inte duga, utseende, vikt finns med bland de främsta faktorerna. Vi har sett tydliga trender på sistone att den psykiska ohälsan har ökat, och skönhetsideal är en stor bidragande faktor. Tjejer har större press att prestera i skolan. 

Samhället har förändrats mycket under de senaste 20 åren, och det är svårt för oss vuxna att förstå under vilka förhållanden unga lever i idag. Är gapet mellan vuxna och ungdomar större idag? Både och. Hälsan är ett tydligt område där unga tjejer mår markant sämre – de är som tickande små bomber. Detta har stora konsekvenser för individen och för samhället stora kostnader. 

Informationssamhället i sig behöver inte vara av ondo men vi behöver lära oss hantera det. Vi måste veta vilka forum de unga rör sig och lära oss hjälpa till och stötta. Mer satsningar behövs på förebyggande arbete. 

”Men kroppsideal har ju alltid funnits?” sa den manlige programledaren. En av gästerna svarar att i och med informationssamhället ökar exponeringen. 

Det är inte förvånande; heller inte roligt. Men vi som jobbar med den här sortens frågor är helt rätt ute. Behovet ökar hela tiden, och hela tiden blir det mer och mer allvarligt. Att vifta bort kroppsidealen som något som alltid funnits funkar inte längre, för idealen blir mer extrema. Och eftersom vi vuxna inte alltid är insatta i de ungas värld (speciellt på nätet) så behöver vi vara öppna för nya saker.

Passande nog så har jag idag haft möte med föreningen Barnkraft som jobbar mot sexuella övergrepp på barn. Vi har planerat länge, länge, och efter årsskiftet startar vi med våra gemensamma temadagar för högstadiet som handlar om rätten till kroppen. Återkommer med mer info!

2 Comments

  1. Pingback: Skadliga effekter av bilder i sociala medier – detta kan vi göra | Johanna Arogén

  2. Pingback: Om smalhets och barn – en länksamling – Johanna Arogén

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *