Bättre kroppsuppfattning motverkar övervikt, depression och ångest hos unga

En studie från 2012 tittade på vilken roll förnöjsamhet med kroppen hade för en hälsosam psykologisk funktion hos överviktiga tonåringar. Man fann att unga tjejer som är nöjda med sin kropps storlek och form har bättre självkänsla. De kan också vara skyddade från negativa beteenden och psykologiska faktorer som ofta förknippas med en övervikt.

En grupp bestående av 103 överviktiga tonåringar följdes mellan 2004 och 2006. Man mätte förnöjsamhet med kroppen, beteenden kring viktkontroll, hur viktigt de tyckte att det var att vara smal, självkänsla och symtom som ångest och depression. 

kroppskannedomMan fann att tjejer som var mycket nöjda med sina kroppar hade en lägre risk att utveckla ohälsosamma beteenden för viktkontroll (t ex fasta, hoppa över måltider eller kräkas upp maten). Detta tyder, enligt författarna till studien, på att om man fokuserar på att förbättra kroppsuppfattningen är en nyckelfaktor för att motverka övervikt hos unga. Ett fokus på att förbättra självbilden och samtidigt förse dem med motivation och verktyg att hålla en hälsosam vikt kan hjälpa unga tjejer att slippa depression och ångest.

Studien: Taya Cromley, Stephanie Knatz, Roxanne Rockwell, Dianne Neumark-Sztainer, Mary Story, Kerri Boutelle. Relationships Between Body Satisfaction and Psychological Functioning and Weight-Related Cognitions and Behaviors in Overweight Adolescents. Journal of Adolescent Health, 2012; DOI: 10.1016/j.jadohealth.2011.10.252

Bild: Pixabay

One Comment

  1. Pingback: Medias inflytande ökar – och det gör även missnöjet med kroppen | Johanna Arogén

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *