Nyköping går samman för att förebygga självmord

Tillagt 2014-09-05: Nu finns föreläsningarna att lyssna på här!

Igår var jag på en heldagskonferens i Nyköping om suicidprevention. Det var Landstinget Sörmland som bjöd in. Landstinget genomför under 2014, på initiativ av Hållbarhetsnämnden, ett suicidpreventivt projekt. Syftet är att öka kunskapen om suicid och suicidprevention och stärka samverkan. Jag var inte ensam om att vara helt tagen av antalet deltagare.

suicid, prevention, konferens, självmord, förebyggande, nyköping
Ett imponerande antal deltagare från Nyköping

Föreläsare var:

Ullakarin Nyberg, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och forskare vid Karolinska institutet. Hon har skrivit boken Konsten att rädda liv: om att förebygga självmord. Ullakarin pratade om kunskapen som finns om självmord, varför det inträffar och vad man kan göra för att förhindra. Men också om rädslan och tystnaden kring självmord.

Ann Heberlein, etikforskare som doktorerat i teologi. Kulturskribent och flitig debattör i tv och radio. Skrev en av 2009 års mest omtalade böcker: Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Ann berättade om sin bipolära sjukdom om vad som händer när man visar sig svag i ett samhälle som värdesätter kontroll, styrka och framgång mer än något annat.

suicid, prevention, konferens, självmord, förebyggande, nyköping
Ann Heberlein

Ola Gregebo, insatsledare på räddningstjänsten och Per Ingerlund, vårdutvecklare inom ambulanssjukvården. Ola och Per informerade om hur räddningstjänsten, polisen, ambulansen och larmcentralen infört ett gemensamhetslarm vid hot om suicid.

Helena Rådbo, fil.dr. Folkhälsovetenskap. Arbetar som nationell samordnare för suicidprevention på Trafikverket. Hon berättade om sin forskning och om vad gör Trafikverket för att förhindra självmord.

Ullakarin var noga med att påpeka att antalet självmord i Sverige minskar, dock ökar antalet självmord bland unga (medan förekomsten bland äldre minskar). Däremot ökar både självmordsförsök och självskadebeteende, och minskningen av självmord har stannat av.

Ullakarin nämnde också lidandefobi – att vi känner press på att leva det ultimata livet. Att vi lätt kan tro att ”alla andra” är lyckliga och har allt, och vad är det för fel på mig som inte lever ett ”spektakulärt” liv? Att känna sig onormal bara för att man helt enkelt lever ett drägligt liv. Det räcker inte längre. Och dessa känslor kan bidra till psykisk ohälsa.

suicid, prevention, konferens, självmord, förebyggande, nyköping
Ullakarin Nyberg

Det jag främst tog med mig därifrån var att nyckeln till prevention är mänsklig kontakt. Det är avgörande för alla människor. Ullakarin pratade om att man sett att social smärta liknar fysisk smärta i reaktionerna i hjärnan. Det vill säga: när jag inte får vara med, blir bortvald. Sociala sammanhang är starka krafter. Hon gjorde parallellen men kulturen vi lever i, där vi till exempel har mängder av TV-program där det är underhållning att rösta ut människor (Idol, Robinson, etc). Eller ta till exempel skönhetstävlingar på Instagram.

En annan sak, som jag också har reflekterat mycket över och brukar ta upp på föreläsningar, är att det kan vara så att dagens generation av unga inte tar döden på allvar. Många tror på reinkarnation. Eller att det går att komma tillbaka efter självmordet. Ullakarin tog 2Pac som exempel, som dog för många år sedan, men som fortfarande ”uppträder” i ett hologram. Michael Jackson har vi också sett nyligen i ett hologram. Med hjälp av tekniken går det att ”återuppliva” människor. Fast inte. Ibland kan det vara svårt att få ihop det i huvudet, och då är det klart att många unga inte inser att döden är för evigt.

Mycket av det här hör ihop med det som jag pratar om och det blev så tydligt varför mitt arbete också är självmordsförebyggande på många sätt.

Det absolut viktigaste vi kan göra för en annan människa (särskilt någon som lider av psykisk ohälsa) är att lyssna, att hela tiden vara en motkraft. Att de personer vi har omkring oss inte är ensamma. Något så enkelt som att säga att ”Du är alltid välkommen”.

suicid, prevention, konferens, självmord, förebyggande, nyköping
SPES Sörmland

SPES är ett riksförbund som står för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. Här jobbar mina fantastiska vänner Karoline Karlsson och Ursula Thieme i Sörmlandskretsen. SPES erbjuder, förutom utbildning och information, stödsamtal för anhöriga och drabbade.

2 Comments

  1. Pingback: ”Finding Mike”, hela dokumentären | Johanna Arogén

  2. Pingback: Barn: mobbning och självmord | Livskick

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *