Utseende och socialt status

Kan det vara så att människor som själva tycker att de är snygga behandlar andra människor sämre? En studie säger faktiskt det.

Vi människor bryr oss om vårt utseende för att det är kopplat till hur vi uppfattar vår sociala status. När människor tror att de är mer attraktiva, så tror de också att de har högre socialt status, oavsett hur attraktiva de är eller hur deras sociala status faktiskt ser ut. Det omvända är också sant: när de tror att de är mindre attraktiva så tror de också att de har lägre socialt status.

Varför är det så? En av författarna till studien skriver:

”Mycket har att göra med faktumet att fysisk attraktionskraft är kopplat till priviligerat och favoriserat socialt bemötande. Att vara attraktiv innebär flera sociala fördelar. Till exempel tjänar attraktiva människor mer, och har lättare att bli anställda och befordrade.”

Människor som upplevs som fysiskt oattraktiva får ofta nackdelar, och blir behandlade som om de är mindre kompetenta. Attraktiva människor antas också tillhöra eliten i samhället – och så ser de alltså även på sig själva.

Men det stannar inte där: människors uppfattning av sitt utseende påverkade även deras attityder kring jämställdhet. De som trodde att de var mer attraktiva var också emot jämställdhet. Till exempel, kunde de oftare utnyttja andra människor för sin egen framgångs skull, och var mindre benägna att donera pengar. Människor som trodde att de var mindre attraktiva var för jämställdhet och var mer benägna att engagera sig i jämställdhet som ideologi.

Hur vi uppfattar vårt eget utseende påverkar alltså vår syn på hur samhället ska byggas upp.

Lite tonårsserie över det hela alltså! Men de kanske har förstått detta för länge sedan?

Källa: Margaret Neale, Huffington Post

skonhet

2 Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *