Alkoholens hälsofördelar – ännu en ogrundad myt

Det finns en annan hälsomyt som jag gärna vill bemöta, något man inte får kritisera i Sverige: alkohol. Att nämna alkohol som en hälsofara är nästan lika med att häda, vilket i sig är ett tecken på ohälsosamt beteende på samhällsnivå, och kanske förklarar varför få svenskar vet om att alkohol orsakar cancer.

Missförstå mig inte: även om jag själv är nykterist (av många olika orsaker) så får självklart var och en göra vad man vill. Men visst kan jag tycka att barn drabbas av att vuxna inte kan hålla sig ifrån alkoholen. Och så bryr jag mig när jag hör bortförklaringar, som att det minsann är ”nyttigt med alkohol”.

Att det ska finnas nyttiga aspekter med alkohol vet jag inte varifrån det kommer egentligen, men det är en allmänt vedertagen myt. Rött vin har visats ha vissa fördelar pga antioxidanter från druvan – vilket nås med alkoholfritt rött vin. För övrigt förknippas alkohol med cancer och hjärtsjukdom:

”Att ett glas vin om dagen är nyttigt är ett påstående som många har gjort till en sanning. Faktum är att alkohol är en sedativ drog. En substans som verkar hämmande på det centrala nervsystemet och som kan ge både lugnande och uppiggande effekter.

Effekten av alkohol är väldokumenterad. Utöver risken för beroende – med allt vad det innebär för den fysiska och psykiska hälsan – påverkar alkoholen de kroppsliga systemen både på kort och lång sikt. Kopplingen mellan alkohol och cancer är som starkast när det gäller cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjock- och ändtarm och lever.”

Storbritannien uppdaterade nyligen sina rekommendationer kring alkohol efter att ha gått igenom all forskning om alkohol från de senaste 21 åren, och kommit fram till att allt intag av alkohol ökar cancerrisken. De eventuella fördelar som kan ses gäller bara kvinnor från 55 år och uppåt, och bara om de begränsar sitt intag till två glas vin i veckan. På cancerfondens sida skriver man:

”Eventuella positiva hjärt-kärleffekter gäller bara från medelåldern och uppåt, och mycket små mängder räcker: För en man i 70-årsåldern ett knappt standardglas om dagen, för en kvinna mindre än ett halvt – motsvarande ett par matskedar vin.”

Det finns alltså ingen anledning att dricka alkohol ur ett hälsoperspektiv. Vad gäller njutningen kan jag inte säga så mycket om det, men det går faktiskt lika bra med alkoholfritt.

Jag tror var och en måste fråga sig själv om det är värt det, och om man gör bortförklaringar för att ursäkta ett beteende. Särskilt om man också har en tendens att döma andra för vad de äter

alkoholfritt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *