Sexuell objektifiering leder till aggressivitet mot tjejer

Jag skriver ibland om sexuell objektifiering, men föreläser desto oftare om det. Bland annat brukar jag säga att jag tror att de ideal unga får från populärkulturen kan påverka synen på kvinnor negativt, och det finns nu en ny studie som har visat att det faktiskt finns en direkt koppling mellan sexuell objektifiering av tjejer och aggressivitet emot dem.

Studien tittade på unga gängmedlemmar och unga utan gängtillhörighet (alla mellan 12-16 år) och är den första studien som kan visa en koppling mellan objektifiering och icke sexuell aggressivitet hos unga. Man fann att mer objektifiering kunde förutse mer aggressivitet mot tjejer, och även om det finns fler negativa aspekter med detta, kunde man se att synen på kvinnor som ingenting annat än sexuella objekt framkallar aggressivitet emot dem. Man kunde också fastställa att det finns ett samband mellan sexuell objektifiering av och aggressivitet emot tjejer, och våldsamma datorspel eller tv-program.

Denna koppling mellan objektifiering och aggression finns åtminstone i tonåren (jag tolkar det som att det finns risk även i yngre åldrar), och de nedbrytande effekterna av att se tjejer som objekt börjar i tidigt skede i puberteten. Det förstärks sedan med åren och blir därmed svår att förändra i vuxen ålder. Faktorer som kan göra att barn blir påverkade av objektifiering (t ex datorspel och media) kan potentiellt innebära en allvarlig risk för att öka antisocialt beteende mot tjejer.

På ren svenska (och väldigt förenklat): Våldsamma dator/tv/konsol-spel eller tv-program/filmer, machokultur, idealbilden av hur en ”riktig man” och en ”sexig kvinna” ska vara påverkar killar på ett sätt som är nedbrytande för både dem och för tjejer. Killar växer upp och tror att de måste vara hårda, tuffa, kalla… Jag ser det överallt, i alla sammanhang jag träffar barn och unga. Såklart gäller det inte alla, men generellt.

Det är vi vuxna som kan bryta detta. Eller: Det är BARA vi vuxna som kan bryta detta. Vi måste göra det. Vi måste sätta gränser, visa hur man är som människa, sluta vara så osäkra. Varför låter man killarna spela GTA till exempel? Vad är man så rädd för? (Obs! Jag tycker i allmänhet att spel är bra, men det finns så många sjuka spel som spelas av killar i 10-årsåldern trots att det är 18-årsgräns. Här måste vuxna bara sätta stopp.)

Screenshot från GTA5

Studien: Eduardo A. Vasquez, Kolawole Osinnowo, Afroditi Pina, Louisa Ball, Cheyra Bell. The sexual objectification of girls and aggression towards them in gang and non-gang affiliated youth. Psychology, Crime & Law, 2017; 1 DOI: 10.1080/1068316X.2016.1269902

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *