Något jag vill berätta

När jag var 31 år slog det mig att jag levt med bulimi utan självrensning i större delen av mitt vuxna liv. Jag var på en föreläsning om ätstörningar när diagnoskriterierna fanns …

Så, vad gör jag här igen?

Jag bloggade i flera år på Livskick, på samma adress, men till slut kom jag fram till att det bara blev kravfyllt och inte roligt längre. Efter en lång paus …