Vad är problemet?

Att vara ung innebär inte bara att man ska hitta sin identitet utan även försöka passa in i de ideal som råder i samhället. Kroppsidealen idag för tjejer är smalt, medan killar gärna ska vara stora och muskulösa. Var femte tioårig flicka är missnöjd med sin kropp. Små flickor möts inte ofta idag av budskapet att du är fin som du är och att ditt utseende duger. Barn vet att man kan plastikoperera sig, färga håret om man inte gillar färgen, på andra olika sätt ”förbättra” sitt utseende. Har man inte ett mellanrum mellan låren förväntas det att man träna hårt och äta restriktivt för att få det.

Att vuxna dessutom är besatta av hälsa (vilket egentligen är en förtäckt utseendefixering) gör inte saken lättare för de unga. Vuxna sätter sitt eget värde i sitt utseende och hur smal och vältränad man är – vilket såklart reflekteras på den yngre generationen.

Ideal har alltid funnits, men dagens kroppsideal skapar ofta osunda beteenden som kan leda till exempelvis psykisk ohälsa och ätstörningar. En låg självkänsla ligger ofta till grund för att en ätstörning utvecklas, därför är tonårsperioden och ungdomar i åldrarna 14-25 år en särskild riskzon, och nya rön säger att antalet drabbade ökar.

Kroppsbild i relation till självförtroende, depression, ångest och ätstörningar har länge studerats och man vet att det finns ett starkt samband mellan bristfällig kroppsbild och hur man uppfattar sociokulturella normer kring utseende. Många forskare anser att massmedia är den främsta bidragande faktorn till missnöje med kroppen, oro för vikt och ätstörningar.

Flera studier visar samma trend:

  • 67 % av 13-åriga tjejer är rädda för att gå upp i vikt
  • 33 % (13 år) är missnöjda med sin nuvarande vikt och kroppsform
  • 81 % av 10-åringar är rädda för att bli tjocka
  • 3-åriga tjejer är ”känslomässigt investerade i det smala idealet”

Missnöje med kroppen är även ett problem för killar; här är det vanligt att idealet går mot den större och muskulösa kroppen. Studier i USA visar att 20 % av killar mellan 12-18 år oroar sig över att vara för smala. Dessutom ökar förekomsten av ätstörningar även hos killar.

Idag möts de unga av intryck och påverkan om dessa ideal från alla håll genom sociala medier. Media har en uttalad effekt på attityder och beteende kring kropp och ätande. Den åldersgrupp som ökar mest i användningen av internet är skolbarn mellan 8 och 13 år.

I musikvideor och reklam är männen ofta fullt påklädda och kvinnorna är avklädda, oavsett vem det är som är avsändaren eller mottagaren. Till män säljer man känslan av att vara det sexuella ”subjektet”, den som kör. Känslan av att vara mäktig. Till kvinnor säljer man konceptet att det är så här de får sitt värde, genom att vara det perfekta sexobjektet. Unga tjejer får lära sig att tänka om sina kroppar som objekt för andra personers åtrå, och denna självobjektifiering kan leda till psykisk ohälsa, såsom depression, ätstörningar, lägre självkänsla, skam och försämrad kognitiv förmåga.